Komplexný bezpečnostný servis s.r.o. Súkromná bezpečnostná služba

O náskbs-licencia

Komplexný bezpečnostný servis s.r.o. je súkromná bezpečnostná služba, ktorá zabezpečuje ochranu osôb a majetku.

Je držiteľom oprávnenia v zmysle zákona o súkromných bezpečnostných službách č. 473/2005 Z. z. a je držiteľom licencie č. PS 000811 vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave, na vykonávanie strážnej služby.

Riadená je osobami s dlhoročnou praxou v bezpečnostných službách, na profesionálnej úrovni. Svoje služby poskytuje právnickým i fyzickým osobám, advokátom, komerčným právnikom a exekútorom.

Spoločnosť pri poskytovaní všetkých svojich služieb dbá na individuálne požiadavky zákazníka, zákonnosť poskytovaných služieb, spolupracuje so súkromnými bezpečnostnými službami v príslušných regiónoch Slovenska ako aj s Policajným zborom MV SR i Mestskou políciou.

CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Spoločnosť zabezpečuje podľa požiadaviek zákazníka plnenie nasledovných úloh:

  • strážna službu v občianskom odeve skryte pre obchodné domy
  • zabezpečenie ochrany objektu kamerovým systémom
  • strážnu službu k zabezpečeniu ochrany podnikov, stavieb a stavenísk skladov, predajní formou:
  1. statickou na pevnom stanovišti,
  2. pohyblivá v stráženom objekte,
  3. uniformovaná otvorená,
  4. kombinovaná s pevným stanovišťom a obchôdzkami,
  5. ostatné, podľa požiadania zákazníka.
  6. fyzickú ochranu majetku a osôb
  7. pult centralizovanej ochrany /PCO/ stredisko registrácie poplachov

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x