Komplexný bezpečnostný servis s.r.o. Súkromná bezpečnostná služba

Zodpovednosť za škodu

Súkromná bezpečnostná služba Komplexný bezpečnostný servis s.r.o., nahradí v zmysle platných právnych predpisov skutočnú škodu, ktorá vznikne na zákazníkovom majetku preukázaným zavinením, porušením povinností pri výkone služby a ochrane majetku objednávateľa. Spoločnosť má uzatvorené zmluvné poistenie so spoločnosťou UNIQA poisťovňa, a.s. na sumu 1.133.194,-€.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x